vleermuisopvang NH

jaaroverzicht 2015

Jaarverslag 2015

In 2015 hebben er een aantal veranderen plaats gevonden wat betreft het aantal mensen wat onder de vergunning van Vleermuisopvang NH vleermuizen verzorgd.

Vleermuizen zijn beschermde dieren wat betekent dat je voor het verzorgen van vleermuizen een vergunning nodig hebt òf je kan ook gemachtigd worden door iemand die een vergunning heeft.

Je moet natuurlijk aan diverse eisen voldoen!

In Almere is Rita Heather gestopt met het vleermuiswerk en nu definitief overgedragen aan Lydia Dammers. Lydia was in 2014 ook al gemachtigd.

In Groningen stond de opvang onder de leiding van Marjan van Oosten. Eind 2014 overleed zij helaas op veel te jonge leeftijd. De vergunning stond op haar naam. Anja Sjoerdsma, die samen met haar de vleermuisopvang deed, kon de vergunning niet overnemen. Anja staat nu als gemachtigde bij Vleermuisopvang NH.

Daarnaast zijn dit jaar ook Daan van der Elsken ( Edam) en Zomer Bruin ( Amersfoort) erbij gekomen.

Vleermuisopvang Noord-Holland is nu bijna Vleermuisopvang Noordelijke Helft geworden! Gelukkig zijn er nog veel meer deskundige opvangadressen in Nederland die een eigen vergunning hebben.

Opgevangen vleermuizen

In 2015 zijn 206 vleermuizen van 9 verschillende soorten binnengebracht of opgehaald. Ook dit jaar was weer het merendeel de gewone dwergvleermuis (118) daarna volgde de ruige dwergvleermuis (37), laatvlieger (33), meervleermuis (7), gewone grootoor vleermuis (4), tweekleurige vleermuis (2), watervleermuis (1), franjestaart (1). Dit jaar weer een bijzondere soort: de bosvleermuis, gevonden in Drouwen ( Groningen) waar hij na herstel ook weer losgelaten kon worden.

Twee vleermuisjes waren nog te jong om op soort te kunnen determineren, helaas zijn ze overleden

75 vleermuizen konden na herstel losgelaten worden.

82 vleermuizen zijn helaas doodgegaan.

28 vleermuizen moesten geëuthanaseerd worden.

Dit gebeurd als een vleermuis onherstelbaar beschadigd is, bv bij een vleugel breuk. Of, dit jaar in 3 gevallen, er een vermoeden van rabiës (hondsdolheid) is .

7 vleermuizen waren bij binnenkomst ( of bij aankomst bij de melder) al dood.

Op 1 januari 2016 overwinterde nog 14 vleermuizen in de opvang.