vleermuisopvang NH

jaaroverzicht 2017

Jaarverslag 2017

In 2017 zijn er  298 vleermuizen aangeboden, helaas waren daar 15 dieren al dood bij aankomst. Gelukkig konden er 114 vleermuizen vrijgelaten worden.

Op 1-1-2018 waren er nog 8 vleermuizen aanwezig in de opvang, één vleermuis is naar een andere opvang gebracht, 60 vleermuizen zijn geëuthanaseerd omdat ze niet meer teruggezet konden worden in de vrije natuur, bv doordat ze een stuk vleugel, 100 zijn dieren gestorven.

 

Soorten

 

Ook dit jaar was weer het merendeel de gewone dwergvleermuis (198) daarna volgde de ruige dwergvleermuis (41), laatvlieger (40), gewone grootoor vleermuis (5),

rosse vleermuis (4), tweekleurige vleermuis (4), watervleermuis (2), meervleermuis (2) en één baardvleermuis

 

Oorzaak en ziektes

 

Zoals elk jaar was ook dit jaar de kat degene die de meeste vleermuisongelukken veroorzaakte. Daarnaast werden vleermuizen gevonden tijdens verbouwingen, op straat, in de tuin aan de muur en ander plekken in en rond het huis.

 

Informatie en ontheffing

Ook dit jaar wisten de mensen ons weer te vinden over van alles omtrent vleermuizen; soorten, besmettelijke ziektes, wat te doen met verbouwing, maar ook voor info voor een schoolspreekbeurt.

 

Helaas stond ons het werk dit jaar ook in het teken van de aanvraag voor een nieuwe ontheffing. Alle in Nederland voorkomende vleermuizen zijn beschermd en ons werk mogen we alleen doen met een ontheffing. De ontheffing werd voorheen door het ministerie uitgegeven maar per 1 juli 2018 wordt dit uitgegeven door de provincies. Iedereen in Nederland die met beschermde dieren en planten te maken heeft moest opnieuw een aanvraag indienen. Dat betekent voor ons dat we bij diverse provincies een ontheffing moesten aanvragen. Een hoop extra werk en mogelijk ook extra kosten.

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2017

Het financieel overzicht 2017 is op te vragen bij Carina Oosterhuis te Schoorl of Petra Vlaming te Stadskanaal.