jaaroverzicht 2013

Jaarverslag 2013

Vleermuisopvang Noord-Holland heeft in 2013 172 vleermuizen opgevangen.

Het merendeel waren dwergvleermuizen (96) daarna volgde de ruige dwergvleermuis

( 55), laatvlieger (11), meervleermuis (5) , twee kleurige vleermuis (3) en rosse vleermuis ( 2).

76 vleermuizen konden na herstel losgelaten worden.

61 vleermuizen zijn helaas doodgegaan

8 vleermuizen waren al dood bij binnenkomst of hingen bij de melder dood aan de muur.

Als een vleermuis onherstelbaar beschadigd is bijvoorbeeld doordat de vlieghuid te ver is ingescheurd, er ernstige botbreuken zijn of zelfs stukken vleugel missen, dan kan de vleermuis zich niet mee redden in de natuur en wordt hij geëuthanaseerd.

Dit was het geval bij 20 vleermuizen.

Op 1 januari 2014 waren er nog 7 in de opvang aanwezig.

Vaak zijn er meldingen geweest van vleermuizen die in huis rondvlogen, in de gordijnen hingen of in de galerij hingen, veelal zijn de vleermuizen opgehaald, maar gelukkig kon het ‘probleem’ ook vaak via de telefoon opgelost worden. Over het algemeen zijn dit gezonde vleermuizen die de verkeerde afslag hebben genomen en niet naar buiten zijn gevlogen maar naar binnen.

Helaas was ook dit jaar de kat vaak de oorzaak van de verwonding bij de vleermuizen.

Publiciteit

Tijden de "Nacht van de Nacht’ was vleermuisopvang NH aanwezig op de Basisschool de Zes Wielen in Oudorp.

‘Onderweg’ het blad van de Dierenambulance Amsterdam heeft in het december nummer een artikel over Vleermuisopvang NH gepubliceerd.