giften en donaties

Stichting Vleermuisopvang NH.

Stichting Vleermuisopvang NH is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt uw giften aftrekken bij uw belastingaangifte. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar www.belastingdienst.nlIBAN: NL20TRIO 0254 7185 74
t.n.v Stichting vleermuisopvang NH te Schoorl

Dwergvleermuis in de opvang (foto: Carina Oosterhuis/Jan Stok)
Hallo!
Probeer uw eigen website te maken, net als ik! Het is makkelijk en u kunt het gratis proberen
ADVERTENTIE